fbpx

Thiết kế nhà thờ họ 2 mái 9x8m tại Nam Định LUXNTH12

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Thông tin công trình:

Chủ đầu tư
Anh Việt Anh
Địa chỉ
Nam Trực - Nam Định
Số tầng
1 tầng
Diện tích
60 m2
Giá trị
1.2 tỷ

Thông tin chi tiết:

Xin giới thiệu mẫu nhà thờ họ 1 tầng có 2 mái tại Nam Trực – Nam Định

Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Thiết kế nhà thờ họ 2 mái tại Nam Định LUXNTH12
Đăng ký ngay