fbpx

Thiết kế nhà ống 3 tầng 6x12m mái bằng tại Thanh Hóa LUXNO3T3

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Thông tin công trình:

Chủ đầu tư
Anh Hùng
Địa chỉ
Thanh Hóa
Số tầng
3 tầng
Diện tích
72m2/1 tầng
Giá trị
1.512 tỉ

Thông tin chi tiết:

Xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà ống 3 tầng tại Thanh Hóa

Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Mẫu nhà ống 3 tầng 6x12m tại Thanh Hóa LUXNO3T3
Đăng ký ngay