fbpx

Mẫu thiết kế nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Thông tin công trình:

Chủ đầu tư
Anh Hưng
Địa chỉ
Thanh Hóa
Số tầng
2 tầng
Diện tích
300
Giá trị
4.5 tỷ

Thông tin chi tiết:

Đây là mẫu nhà thờ họ có 2 tầng 8 mái được thiết kế 7 gian

Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Mẫu nhà thờ họ 2 tầng 8 mái 7 gian LUXNTH2
Đăng ký ngay