fbpx

Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m tại Thạch Thất LUXBT1T36

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Thông tin công trình:

Chủ đầu tư
Anh Chinh
Địa chỉ
Thạch Thất - Hà Nội
Số tầng
1 tầng
Diện tích
160 m2
Giá trị
1.28 tỷ

Thông tin chi tiết:

Đây là công trình biệt thự 1 tầng, nhà 1 tầng được nhà đẹp thiết kế cho anh Chinh có địa chỉ tại Thạch Thất.

Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Mặt bằng biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Mặt bằng biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Biệt thự 1 tầng mái thái 18x11m đẹp LUXBT1T36
Đăng ký ngay